Nastavnici

22.01.2018. Kolektivno sručno usavšavanje

Tema:Inkluzija u nastavi i obrazovanju

Predavač: Eelvedina Bektić

 

 

16.01.2018.- Kolektivno stručno usavršavanje

Tema: Komunikacija i klima u razredu

Predavač: Perenda Nasiha

Tema : Mjesto gramatike u savremenoj nastavi

Predavač: Malkoč Randa

 

 

15.01.2018. godine

Aktiv predmetne  nastave- Kolektivno stručno usavršavanje

Tema: Didaktički principi u nastavi

Predavač: Belkisa Milanović

Tema : Komunikacija u nastavi

Predavač: Nasiha Bečirović

15.01.2018. godine

Aktiv razredne nastave- Kolektivno stručno usavršavanje

Tema: Važnost učeničke emocije u nastavi

Predavač:Amela Popara

Tema : Razvojne karakteristike djeteta u dobi od 6 do 7 godina

Predavač: Maida Topčić

 

 

NASTAVNICI : Školska 2015/2016.godina

Redni  broj Ime i prezime Predmet
1. Dinka Šečić Nastavnik razredne nastave
2. Merima Jašarević Nastavnik razredne nastave
3. Sanela Šehić Nastavnik razredne nastave
4. Ziba Hozić Nastavnik razredne nastave
5. Amela Popara Nastavnik razredne nastave
6. Nedžada Mlivo Nastavnik razredne nastave
7. Fatima Teskeredžić Nastavnik razredne nastave
8. Senada

Mahmutbegović

Nastavnik razredne nastave
9. Razija Pruščanin Nastavnik razredne nastave
10. Mehridžana Pandžo Nastavnik razredne nastave
11. Mersiha Mustajbegović Nastavnik razredne nastave
12. Maida Topčić Nastavnik razredne nastave
13. Enisa Bradarić Nastavnik razredne nastave
14. Selma Ljubunčić Nastavnik razredne nastave
15. Elvisa Ljubunčić Nastavnik razredne nastave
16. Zemina Granić Nastavnik razredne nastave
17. Džanana Čolakhodžić Nastavnik razredne nastave
18. Mevludina Hrnjić Nastavnik bosanskog jezika i književnosti
19. Samela Sijamija Nastavnik bosanskog jezika i književnosti
20. Nasiha Pernda Nastavnik bosanskog jezika i književnosti
21. Ajiša Hajder Nastavnik matematike i fizike
22. Azra Aletić Nastavnik matematike i fizike
23. Ajka Avdibašić Nastavnik matematike
24. Enes Zekotić Nastavnik matematike
25. Elvedina Rustempašić Nastavnik engleskog jezika i književnosti
26. Belkisa Milanović Nastavnik engleskog jezika i književnosti
27. Randa Malkoč Nastavnik engleskog jezika i književnosti
28. Jasmina Cetin Nastavnik engleskog jezika i književnosti
29. Minela Ugarak Nastavnik njemačkog jezika i književnosti
30. Zumreta Heljo Nastavnik demokratije i ludskih prava
31. Džemila Kišija Nastavnik biologije
32. Senada Haračić Nastavnik biologije
33. Rešad Kišija Nastavnik hemije,kult.življenja i dem.i ljud.prava
34. Sead Tanković Nastavnik historije i geografije
35. Erdin Sinan Nastavnik historije i geografije
36. Fatima Jahja Nastavnik historije i geografije
37. Ahmet Šečić Nastavnik geografije
38. Almir Bašić Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
39. Derviš Musa Nastavnik muzičke kulture
40. Ahmo Ljubunčić Nastavnik tehničkog odgoja
41. Azra Pandžo Nastavnik informatike
42. Amira Kaharević Nastavnik infomatike
43. Muhamed Basara Nastavnik islamske vjeronauke
44. Aida Sijamija Nastavnik islamske vjeronauke
45. Azrudin Đulović Nastavnik islamske vjeronauke
46. Edina Makić-Mujić Nastavnik islamske vjeronauke
47. Meliha Neretljak Nastavnik islamske vjeronauke
48. Enes Krajišnik Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
49. Ševal Šahinbegović Nastavnik likovne kulture
50. Besim Muminović Nastavnik likovne kulture
51. Jasminka Mavrković Nastavnik likovne kulture
52. Amela Trklja Nastavnik muzičke kulture