Kontakt

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Predmet

Vaša poruka

Naziv škole: JU Prva osnovna škola Bugojno
Adresa: Hendek VII/2
Rješenje o osnivanju: Preregistracija Travnik, registarski uložak br.2-106
Direktor:  Samir Šečić Telefon: 251-700
Pedagog  Maida Idrizović
Sekretar: Ramiza Nuhić
Bibliotekar: Munevera Mlivo

 

Fax: 251-700
E – mail: prvaosbu@bih.net.ba
Web site: Prva osnovna škola Bugojno
Administrativni radnik:

Haris Vrebo

Domar:

Jasmin Alibegović

Radnice na održavanju higijene:

Jasmina Ješilović

Paša Duraković

Zijada Ridžal

Tahira Bešić

Rifet Redžić

Mirela Zrile

Neđada Vrebo

 

 

[mappress mapid=”1”]